Tässä vastauksia yleisimpiin aktiivimallia koskeviin kysymyksiin. 

Kuka seuraa aktiivisuuttani?

Työttömyyskassasi seuraa, täytätkö aktiivisuusedellytyksen, ja maksaa päivärahan sen mukaisesti. Muista merkitä ansiopäivärahahakemuksessasi aktiivimallin mukainen toimintasi (toiminnan nimi ja palveluntuottaja). TE-toimisto vastaa työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä ja niihin ohjaamisesta. Ota siis yhteyttä TE-toimistoon (www.te-palvelut.fi), jos haluat täyttää aktiivisuusedellytyksen osallistumalla työllistymistä tukeviin toimiin. 

Miten ilmoitan kassaan siitä, että olen töissä tai työllistymistä tukevassa toiminnassa?

Merkitse ansiopäivärahahakemukseesi hakujakson aikana tehdyt työtunnit tai osallistumisestasi TE-toimiston järjestämään tai sen hankkimaan työllistymistä tukevaan toimintaan (muista tällöinkin merkitä hakemukseen toiminnan ja sitä tarjoavan yrityksen, järjestön tms. nimi). Kassa tarkistaa, täyttyykö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti. Kassa saattaa tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä (esim. kopion työllistymissuunnitelmasta). 

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa?

Aktiivisuuden seuranta alkoi etuutta saavilla 1.1.2018 ja muilla sitä mukaa, kun ansiopäivärahan maksaminen alkoi tai alkaa. Jos sinulle on esimerkiksi alettu maksaa ansiopäivärahaa 5.2.2018 alkaen, aktiivisuuden seuranta alkoi ko. päivästä alkaen. 

Mitä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla tarkoitetaan?

Ansiopäivärahaa saavan aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa, että kun sinulle on maksettu päivärahaa 65 päivältä, kassa tarkistaa, oletko täyttänyt aktiivisuusedellytykset. 

65 maksupäivän tarkastelujaksoon lasketaan kaikki päivät, joilta maksetaan ansiopäivärahaa. Laskemiseen ei vaikuta se, maksetaanko päiväraha täytenä, työtuloilla soviteltuna tai sosiaalietuudella vähennettynä. Yksi maksettu päivä kerryttää tarkastelujakson laskuria aina yhdellä päivällä. 

Jos työttömyyspäivärahan maksaminen keskeytyy esimerkiksi siitä syystä, että sairastut ja saat Kelasta sairauspäivärahaa, aktiivisuuden seuranta katkeaa täksi ajaksi ja jatkuu taas sairauslomasi päätyttyä. Jos esimerkiksi saat Kelasta sairauspäivärahaa 1.3.–12.3.2018, katkeaa aktiivisuuden seuranta ja jatkuu jälleen sairausloman päätyttyä 13.3.2018 alkaen. 

Missä tilanteissa päivärahaa maksetaan alennettuna 4,65 %:lla?

Jos et ole täyttänyt vaadittua aktiivisuusedellytystä 65 päivän tarkastelujakson aikana, maksetaan päiväraha alennettuna seuraavan 65 maksupäivän ajan. Täyteen päivärahaan tehdään tällöin 4,65 prosentin alennus. 

Jos et seuraavankaan 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana ole ollut aktiivinen, jatketaan alennetun päivärahan maksamista. Jo alennettua päivärahaa ei pienennetä enää uudelleen. 

Millainen työ täyttää aktiivimalliedellytyksen?

Työn täytyy olla palkkatyötä. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä tulee ansaita vähintään 1 211 e/kk eli tuntipalkaksi muunnettuna vähintään 7,04 e/h. Työehtosopimusten mukaisia palkkoja voit tarkistaa esimerkiksi omasta ammattiliitostasi. 

Työtunteja täytyy olla vähintään 18 tuntia 65 maksupäivän aikana. Maksupäivällä tarkoitetaan maksettuja ansiopäivärahapäiviä. 

Pitääkö 18 tunnin työ tehdä samalla viikolla?

Ei. Riittää, että työ on tehty 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. Työtunnit voivat jakautua 65 maksupäivän ajalle miten vain, kunhan niitä on vähintään 18 tuntia.  Jos tarkastelujakso on esimerkiksi tammi-maaliskuu, voit tehdä työtä vaikkapa tammikuussa 10 tuntia, helmikuussa 5 tuntia ja maaliskuussa 3 tuntia. 

Sain erorahan työsuhteen päättyessä enkä saa vielä ansiopäivärahaa. Seurataanko aktiivisuuttani?

Koska sinulle ei makseta tällä hetkellä päivärahaa taloudellisen etuuden (eroraha, tukipaketti tms.) jaksottamisen vuoksi, ei aktiivisuuttasi seurata. 

Aktiivisuusseuranta alkaa ensimmäisestä maksettavasta ansiopäivärahapäivästä. Jos sinulle on asetettu jaksotuksen päätyttyä viiden päivän omavastuuaika, esimerkiksi ajalle 15.3. – 21.3.2018 ja ensimmäinen maksettava ansiopäivärahapäiväsi on 22.3.2018, aktiivisuusseurantasi alkaa 22.3.2018. 

Olen lisäpäivillä. Seurataanko aktiivisuuttani?

Kyllä, myös lisäpäivillä olevat ovat aktiivisuusseurannan piirissä. 

Jos haluan osoittaa aktiivisuuden yritystoiminnalla, pitääkö minun hankkia y-tunnus?

Ei välttämättä. Yritystoiminnaksi voidaan katsoa myös esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen tai laskutusosuuskunnan kautta tehty työ (ns. kevytyrittäjyys). Tällöin laskutuspalveluyrityksen sinulle maksaman bruttotulon tulee olla vähintään 245,64 euroa 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. 

Jos työllistyn laskutuspalveluyrityksen kautta, pitääkö sen maksaa minulle vähintään 18 tunnin työstä?

Ei tarvitse. Silloin kun aktiivisuus osoitetaan yritystoiminnalla, ei tuntimäärässä ole alarajaa. 

Minulla on jo usean vuoden ajan ollut yritystoimintaa, jonka TE-toimisto on todennut sivutoimiseksi. Pitääkö minun joka kuukausi raportoida yritystoiminnan tulot, jotta ne tulisivat huomioiduksi aktiivimallissa?

Ei. Sivutoimisen yritystoiminnan tulo huomioidaan ansiopäivärahassa pääsääntöisesti viimeisimmän vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen mukaan. Tämä koskee sekä yritystulojen sovittelua että aktiivimallia. Sinulta pyydetään vuosittain viimeisin vahvistettu verotuspäätös, josta kassa tarkistaa yritystoiminnan tulot. 

Mitä on omaehtoinen opiskelu, joka kerryttää aktiivimallin ehtoa?

Aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttää vain sellainen omaehtoinen opiskelu, jonka tukemista olet hakenut TE-toimistolta ja jonka TE-toimisto on hyväksynyt työttömyysetuudella tuettavaksi opiskeluksi. 

Jos opiskeluasi ei ole päätetty tukea työttömyysetuudella, se ei kerrytä aktiivisuutta. Esimerkiksi TE-toimiston sivutoimisiksi katsomat opinnot eivät kerrytä aktiivisuutta. 

Millainen aktiivisuus ei täytä aktiivimallin edellytyksiä?

Seuraavat toimet eivät lain mukaan täytä aktiivimallin edellytyksiä (lista ei ole tyhjentävä):

 • omatoiminen työnhaku
 • vapaaehtoistyö (palkaton)
 • sivutoiminen opiskelu
 • oppilaitoksen järjestämä kurssi tai toiminta, jota TE-toimisto ei ole hyväksynyt hakijan kohdalla työllistymistä edistäväksi palveluksi
 • ammattiliiton järjestämä koulutus tai muu toiminta (1.4.2019 alkaen osa näistä voi kerryttää aktiivisuutta - asia kannattaa varmistaa palvelun järjestäjältä)
 • ilmoittautumiset, haastattelut ja työllistymissuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit ja yhteydenotot
 • työpaikkojen itsenäinen hakeminen, johon kuuluu myös haastatteluihin ja vastaaviin osallistuminen
 • yhteydenotot, jotka koskevat työnhakuun, koulutuksiin ja työttömyysturvaoikeuteen ym. liittyvää neuvontaa riippumatta siitä, millä tavalla neuvontaa annetaan
 • työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit.

  Lisää kysymyksiä ja vastauksia aktiivimallista voit lukea myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista.