Tulosta

Lomautus voidaan toteuttaa eri tavoilla:

1. kokoaikaisena (työntekijä on kokonaan työtön lomautusaikana) 
2. lyhennettynä työviikkona (työntekijällä on lomautusaikana sekä normaaleja, täysiä työpäiviä että kokonaisia lomautuspäiviä)
3. lyhennettynä työpäivänä (työntekijä tekee vajaita työpäiviä)
4. sekalomautuksena (työntekijällä on täysiä työpäiviä, vajaita työpäiviä ja kokonaisia lomautuspäiviä).

Lomautustavoissa 1 ja 2 hakujakson aikana tehtyjen työpäivien yli hypätään ja ansiopäiväraha maksetaan täytenä kultakin lomautuspäivältä. Hakujakson aikana maksetut ansiot (ml. luontoisedut) eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään.  

Lomautustavoissa 3 ja 4 hakujakson aikana maksetut ansiot (ml. luontoisedut) vaikuttavat ansiopäivärahan määrään. Tällöin saadut tulot ns. sovitellaan tulojen mukaan samalla tavalla kuin osa-aikatyötä tekevällä.

Luontoisedut voivat tulla soviteltavaksi myös tapauksissa, joissa henkilö saa lomautuksen aikana tuloja toiselle työnantajalle tehdystä työstä tai saa ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.