Tulosta

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka toimii myynti-, markkinointi- tai ostotehtävissä sekä näihin liittyvissä tukitehtävissä tai muissa tehtävissä kaupan tai liike-elämän parissa. Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyössä oleva opiskelija, jolla on aikomuksenaan työllistyä myynti-, markkinointi-, osto- tai muulle edellä mainitulle työalalle.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulo on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa, tutustu kohtaan Yrittäjyys.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemisestä on toimitettava työttömyyskassaan. Kätevimmin kassan jäsenhakemuksen pystyy tekemään tästä. Voit myös tulostaa oheisen jäseneksi liittymislomakkeen ja postittaa täytetyn lomakkeen kassaan. Huomaathan, että pelkkä kassajäsenyys sisältää vain työttömyysturvapalvelut, ei MMA:n liittojäsenyyden tarjoamia muita etuja. Mikäli haluat liittyä MMA:n työsuhteiseksi jäseneksi (johon sisältyy kassajäsenyys), tee jäsenhakemus tästä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona kirjallinen/sähköinen jäsenhakemus on saapunut työttömyyskassaan.

Vuonna 2020 kassan jäsenmaksu koko kalenterivuodelta (tammikuu-joulukuu) on 108 €, mikä laskutetaan kertasuorituksena. Kassan sääntöjen mukaan jäsenmaksu jyvitetään liittymiskuukauden mukaan niiden uusien jäsenten osalta, joiden liittymispäivä on 01.02.2020 tai myöhemmin.

Helmikuun 2020 aikana liittyneen jäsenen jäsenmaksu on näin ollen 108/12 * 11 = 99  €, maaliskuun 2020 aikana liittyneen jäsenen jäsenmaksu 108/12 * 10 = 90 € jne.

Ansiopäivärahaa voidaan pääsäännön mukaan maksaa 65-67-vuotiaalle ainoastaan lomautustilanteessa, mikäli jäsen täyttää muut päivärahan saamisedellytykset. Vanhuuseläkkeelle pysyvästi jäänyt henkilö ei voi enää hyötyä työttömyyskassan jäsenyydestä, joten tällöin kassan jäsenyys kannattaa lopettaa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kassan toimistoon.