Koronavirustilanne viivyttää hakemusten käsittelyä valitettavasti koko kesän ajan huolimatta kaikista toimista, joilla käsittelyn hidastumista on minimoitu. MMA Kassa onkin ottamassa käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun.

Koronavirustilanne on moninkertaistanut meille saapuvien ensihakemusten määrän.

11.5.2020 astui voimaan väliaikainen lakimuutos, joka vaikuttaa ansiopäivärahan sovitteluun ja ilman päätöstä maksettavan ansiopäivärahan pituuteen.

Hakemusmäärät tulevat nousemaan koronaviruksen seurauksena. Olemme kuitenkin valmistautuneet siihen monella eri tavalla.

Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 mm. työssäoloedellytystä ja omavastuuaikaa koskevat väliaikaiset lakimuutokset.