Koronatilanteen takia käynnistetyt ansiopäivärahan ennakkomaksut päättyvät käsittelytilanteen parannuttua.

Koronavirustilanne viivyttää hakemusten käsittelyä valitettavasti koko kesän ajan huolimatta kaikista toimista, joilla käsittelyn hidastumista on minimoitu. MMA Kassa onkin ottanut käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun.

Useita koronatilanteen vuoksi tehtyjä muutoksia jatkettiin lakimuutoksella 31.12.2020 asti, aiemmin lakien voimassaolo oli säädetty päättymään kesän aikana. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajenee kaikkiin työttömiin. 

Koronakriisin aiheuttaman moninkertaisen hakemusmäärän vuoksi aloitamme ennakkomaksujen maksamisen ansiopäivärahan hakijoille.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan korottamisesta ja liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisestä.