EU:n myötä voit saada Suomessa ansiopäivärahaoikeuden toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella. EU-maihin voi myös tehdä ansiopäivärahan turvin työnhakumatkoja. Jos Brexit toteutuu maaliskuun lopussa ilman sopimusta, nämä oikeudet päättyvät Britannian osalta.

Työnhakumatkat
Jos olet Britanniassa työnhakumatkalla, kun Britannian EU-jäsenyys lakkaa ilman sopimusta, etuuden maksaminen Suomesta loppuu eropäivään. Etuuden maksaminen voi jatkua, kun ilmoittaudut Suomessa työnhakijaksi.

Jos löydät työtä Britanniasta työnhakumatkasi aikana, sinun kannattaa kysyä tarkempia ohjeita jatkoa varten omasta työttömyyskassastasi.

Työskentelykausien hyväksi lukeminen
Ansiopäivärahaoikeuden voi saada toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella, jos liittyy Suomessa työttömyyskassaan kuukauden sisällä muutosta. Tämän lisäksi on työskenneltävä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Muutettaessa toisesta EU-maasta Suomeen, työttömyyskassaan saa poikkeuksellisesti liittyä työttömänä kuukauden ajan muuton jälkeen.

Jos sopimukseton Brexit toteutuu ja tulet Suomeen vasta Brexitin toteuduttua, on mahdollista, että Britanniassa tai Suomessa kertyneitä työskentelykausia ei voida lukea hyväksi ansiopäivärahan edellytyksissä etkä voi liittyä työttömänä kassan jäseneksi. Tällöin sinun on kerrytettävä puolen vuoden työskentelyedellytys Suomessa kokonaan uudelleen saadaksesi ansiopäivärahaa.

Lähetetyt työntekijät
Lähetettynä työntekijänä työskentely tarkoittaa, että henkilö kuuluu ulkomailla työskentelyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Lähetettynä työntekijänä voi olla toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella.

Brexit kuitenkin vaikuttaa lähetetyn työntekijän A1-todistuksen voimassaoloon. Jos olet lähetetty työntekijä, varmista, että sinut on jatkossakin vakuutettu lähetettynä työntekijänä Suomen sosiaaliturvassa.

Lisätietoa
Kela: Brexitillä joitain vaikutuksia Kelan etuuksiin
Eläketurvakeskus: Brexit voi vaikuttaa palveluihimme
Sosiaali- ja terveysministeriö: Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa
Valtioneuvoston kanslia: Tietoa brexitistä