Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 mm. työssäoloedellytystä ja omavastuuaikaa koskevat väliaikaiset lakimuutokset. 

Lakimuutokset ovat voimassa 15.4.- 6.7.2020, mutta niitä sovelletaan tarvittaessa takautuvasti.

Mikäli lakimuutosten piiriin kuuluva hakemus on ehditty käsitellä ennen lakimuutosten voimaan tuloa, se korjataan takautuvasti ilman, että hakijan tarvitsee olla kassaan yhteydessä.  

Omavastuuaika
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden arkipäivän omavastuuaikaa. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.-6.7.2020.

Työssäoloehto
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden (13 kalenteriviikon) työskentelyn jälkeen, mikäli normaali työssäoloehto 26 kalenteriviikkoa ei täyty.

Lakimuutosta sovelletaan niiden henkilöiden kohdalla, joiden työssäoloehtoon sisältyy vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Ansiopäivärahan ensimmäisen maksupäivän on oltava viimeistään 5.7.2020.

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevia perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskisi 52 viikosta 26 viikkoon.

Työssäoloehdon on aina kerryttävä kassajäsenyyden aikana.  

Lomautettujen enimmäismaksuaika (ns. maksupäivälaskuri)
Ansiopäivärahaa, jota on maksettu 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen vuoksi, ei ajalla 16.3.–30.6.2020 huomioida päivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Muiden työttömyyspäivärahaa saavien enimmäismaksuaika sen sijaan kuluu edelleen kuten ennenkin. 

Aiemmin hyväksytyt lakimuutokset
Eduskunta hyväksyi jo aiemmin lomautuksia koskevia lakimuutoksia, jotka koskevat ajalla 1.4.-30.6.2020 alkaneita lomautuksia:

  • Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Lomautettujen on kuitenkin jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi (onnistuu myös sähköisesti).
  • Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa samoin ehdoin kuin vakituinen työntekijä.