Tulosta

Koronavirustilanne on moninkertaistanut meille saapuvien ensihakemusten määrän.

Käsittelyaika on saatu pidettyä kohtuullisena tähän asti, mutta kevään edetessä se alkaa väistämättä pidentyä.

Olemme valmistautuneet ruuhkaan mm. rekrytoimalla lisätyövoimaa, ottamalla käyttöön uusia työkaluja, tehostamalla toimintaprosessejamme sekä nopeuttamalla maksatusjärjestelmän käyttöä ja lisäämällä kapasiteettia. Uusia työntekijöitä koulutetaan ja rekrytointeja tehdään tarvittaessa lisää.

Hakemusmäärien räjähdysmäisen kasvun myötä käsittelyajat saattavat kuitenkin kevään aikana pidentyä yli kuukauteen, kun hakemus normaalisti otetaan käsittelyyn viimeistään 14 päivää sen saapumisesta. Ensihakemusten päiväkohtaista käsittelytilannetta voi seurata tästä. Saapuneiden hakemusten päiväkohtainen määrä vaihtelee, joten käsiteltävänä oleva saapumispäivä voi pysyä muuttumattomana usean päivän ajan.

Hakemuskäsittelyä nopeuttaa kaikkien tarvittavien liitteiden toimittaminen valmiiksi kassaan.