Koronavirustilanne viivyttää hakemusten käsittelyä valitettavasti koko kesän ajan huolimatta kaikista toimista, joilla käsittelyn hidastumista on minimoitu. MMA Kassa onkin ottanut käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun.

Koronavirusepidemian vuoksi tehdyillä rajoitustoimilla, lomautuksia nopeuttavalla poikkeuslailla ja ihmisten käyttäytymisen muutoksilla on ollut rajut vaikutukset Suomen talouteen ja työllisyyteen. MMA Kassassa viikkokohtaiset hakemusmäärät ovat kriisin aikana nousseet hetkellisesti jopa 20-kertaisiksi.

Kriisin ja lomautusmenettelyjen muutoksen seurauksena syntynyt lomautusten aalto on ollut jyrkempi kuin 90-luvun laman aikana. Kriisin poikkeuksellisesta voimakkuudesta johtuen ja kaikista toimenpiteistä huolimatta ensihakemusten käsittelyaika tulee olemaan koko kesän yli kuukauden.

Kassa on tarttunut kaikkiin mahdollisiin toimiin
MMA Kassassa on tartuttu kaikkiin mahdollisiin toimiin lomautusaaltoa vastaan: rekrytoimalla uusia työntekijöitä, järjestelemällä tehtäviä uudelleen, virtaviivaistamalla käsittelyprosessia sekä tietojärjestelmämuutoksien ja ohjelmistorobotiikan avulla.

Samaan aikaan on täytynyt turvata henkilöstö virukselta ja siirtyä tekemään työt sekä kouluttamaan uusia henkilöitä etäyhteyksien välityksellä. Suurin haaste tilanteessa liittyy lainsäädännön monimutkaisuuteen ja osaavan työvoiman puutteeseen. Etuushakemusten käsittelyyn kouluttautuminen vie aikaa, ja osaajia on saatavilla vähän, kun kassat pyrkivät rekrytoimaan työvoimaa yhtäaikaisesti.

Vaikka lomautusmäärät ovat jo laskussa, käsittelyaika pysyy jo toteutuneen hakemuspiikin vuoksi pitkänä. Tilanne on samankaltainen kaikissa niissä työttömyyskassoissa, joihin lomautusaalto on iskenyt kovimmin.