Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatketaan vuoden loppuun asti.

Hyväksymisen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalta on 500 euroa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa palautuu takaisin 300 euroon 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavissa hakujaksoissa.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020. Työmatkaedellytys palautuu 3 tuntiin 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavien työsuhteiden osalta.