1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa edellyttäen, että voimassa oleva tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen.

MMA Kassa kiittää asiakkaitaan erinomaisista arvosanoista!

Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisteriä vuoden 2020 alussa. Tulorekisteri tullee vähentämään niitä tietoja, joita hakijan on itse toimitettava ansiopäivärahahakemuksen liitteeksi.

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty lakimuutoksella ensi vuodeksi. Ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta on sidottu kansaneläkeindeksiin, joten käytännössä kyseessä on leikkaus etuuksien ostovoiman pienentyessä.

Pienimuotoisesta työstä saadut tulot vaikuttavat jatkossa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Tulot sovitellaan ns. maksuperusteisesti.